Milijoninės investicijos keliauja į miestus

Mažesnis nedarbo lygis, išaugęs darbuotojų skaičius įmonėse ir sumažėjęs socialinės pašalpos gavėjų skaičius  – tai gyventojų verslumo ir užimtumo skatinimo rezultatai, kuriuos pasiekti numato miestų vietos veiklos grupių parengtos ir Vidaus reikalų ministerijos vertinimui, atrankai bei finansavimui pateiktos vietos plėtros strategijos.

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas įvertino Lietuvos mikuriame lt ateitįestuose susikūrusių vietos veiklos grupių (VVG) parengtas vietos plėtros strategijas. Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintam Jungtiniam vietos plėtros strategijų atrankos komitetui pateikta ataskaita, kurioje  – 52 vietos plėtros strategijų vertinimo rezultatai. Vietos plėtros strategijų vertintojai siūlo finansuoti 17 strategijų, kurioms administruoti ir įgyvendinti numatyta 8,450 mln. eurų Europos Sąjungos fondų ir valstybės biudžeto lėšų. 24 strategijas, kurios būtų finansuojamos tik iš papildomai skirtų lėšų, siūloma įtraukti į rezervinių strategijų sąrašą. Nefinansuoti siūloma 11 vietos plėtros strategijų.

Vertinant vietos plėtros strategijas (naudos ir kokybės vertinimas) nustatytas balų skaičius galėjo būti skiriamas už  planuojamą įtraukti dalyvių skaičių; investavimo logiką; kelis miestus apimančią strategiją; miesto priklausymą tikslinei arba pereinamojo laikotarpio teritorijai; orientaciją į daugiau nei vieną VVG teritorijoje gyvenančią tikslinę grupę; pabėgėlių socialinę integraciją; numatytą bendradarbiavimą su kitomis VVG; didesnį nei 7,5 proc. indėlį į strategijos įgyvendinimą.
Maksimalus balų skaičius – 100. Siūloma finansuoti arba įtraukti į rezervinių strategijų sąrašą tik 70 ir daugiau balų surinkusias strategijas.

12705535_1127844913892242_6580968856402622816_n
Rokiškio miesto vietos plėtros strategija 2014 – 2020 m.

Vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas antradienį patvirtino pirmąjį siūlomų finansuoti didžiųjų miestų vietos plėtros strategijų sąrašą. Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių vietos veiklos grupių parengtoms verslo aplinkos skatinimo strategijoms planuojama skirti iki 4 283 508,50 eurų Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.

Klaipėdos vietos plėtros strategijai finansuoti numatomos lėšos – 1 493 200 eurų, Kauno miesto Aleksoto vietos plėtros strategijai – 1 016 250 eurų, Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijai – 817 328 eurai, Šiaulių vietos plėtros strategijai – 956 730,50 eurų.

Į siūlomų finansuoti didžiųjų miestų vietos plėtros strategijų sąrašą nebuvo įtrauktos Panevėžio ir Vilniaus vietos plėtros strategijos, – jų rengėjams patobulinus strategijas pagal Vidaus reikalų ministerijos pateiktas pastabas bus skelbiamas papildomas kvietimas. Papildomas kvietimas teikti didžiųjų miestų vietos plėtros strategijas skelbiamas likus nepanaudotų lėšų didžiųjų miestų vietos plėtros strategijoms finansuoti.

Informacijos šaltinis: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angliškai „cookies“).