Rokiškio miesto vietos plėtros strategija 2023-2027

NAUJOS STRATEGIJOS RENGIMAS

Rokiškio miesto vietos veiklos grupė rengia Rokiškio miesto vietos plėtros strategiją 2023-2027 m.

Strategija rengiama pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742, 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“

Kviečiame susipažinti su Rokiškio miesto 2023-2027 m. vietos plėtros strategijos projektu ir teikti pastabas/pasiūlymus iki 2023 birželio 29 d. rokiskio.m.vvg@gmaill.com

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angliškai „cookies“).