KVIETIMAI teikti paraiškas

Rokiškio miesto VVG visuotinio narių susirinkimo  2019-11-07 Nr. 6 sprendimu kviečiame teikti projektinių pasiūlymų paraiškas pagal Rokiškio miesto vietos veiklos grupės parengtą Rokiškio miesto vietos plėtros strategiją.

Iš viso skelbiame kvietimus 14-kai finansuojamų veiksmų.
1. TIKSLAS EKONOMINIO AKTYVUMO SKATINIMAS1.1. UŽDAVINYS Gerinti įsidarbinimo galimybes 

1.1.2. Projektų grupė: Darbo įgūdžių suteikimas
1.1.3. Projektų grupė: Profesinių ir kitų reikalingų kompetencijų suteikimas

1.2. UŽDAVINYS Asmenų verslumo didinimas 
1.2.1. Projektų grupė: Verslumui reikalingų įgūdžių bei gebėjimų plėtojimas 
1.2.2. Projektų grupė: Verslumo iniciatyvų skatinimas 
1.2.3. Projektų grupė: Mentorystė, mokymai bei konsultacijų teikimas

2. TIKSLAS SOCIALINĖS GEROVĖS KŪRIMAS IR PLĖTOJIMAS 2.1. UŽDAVINYS Didinti socialinę ir kultūrinę integraciją 

2.1.1. Projektų grupė: Socialinių gebėjimų didinimas 
2.1.2. Projektų grupė: Bendruomeninių iniciatyvų skatinimas 

2.2. UŽDAVINYS Užtikrinti socialinių paslaugų teikimas tikslinėms grupėms pagal jų turimus poreikius

2.2.1. Projektų grupė: Socialinių paslaugų teikimas
2.2.2. Projektų grupė: Informacijos teikimas ir tarpininkavimas

2.3. UŽDAVINYS Didinti užimtumo galimybes 
2.3.1. Projektų grupė: Kurti ir pritaikyti erdves 2.3.2. Projektų grupė: Turiningos kasdienės veiklos ir prasmingo laisvalaikio organizavimas 2.3.3. Projektų grupė: Motyvavimas imtis aktyvios veiklos bei iniciatyvų įgyvendinimas 

2.4. UŽDAVINYS Informacinės sklaidos tinklų kūrimas ir palaikymas 

2.4.1.Bendradarbiavimo užtikrinimas informacinių tinklų pagalba
2.4.2.Informacijos bei jos pasiekiamumo pritaikymas įvairių soc. grupių poreikiams

Paraiškos gali būti teikiamos nuo2019-11-13 d. 8 val. 0 min.
Paraiškos gali būti teikiamos iki2019-12-17 d. 17 va. 0 min.
Informacija apie planuojamus mokymus (informacinius susitikimus)Informacija apie numatomus mokymus skelbiama adresu 
www.rmvvg.lt

Šiuo kvietimu bus sudaromas siūlomų finansuoti projektų sąrašas. 
Teikiama:   Vietos plėtros projektinio pasiūlymo originalas su priedais (partnerystės (bendradarbiavimo) sutartimis (jei projektas bus įgyvendinamas su partneriais), kainų pagrindimo dokumentai, nuomos sutartys, sąmatos ir kt.);   1 kopija:
El. forma (užpildytas projektinis pasiūlymas (Word formatu) bei atspausdintas, pasirašytas ir nuskenuotas projektinis pasiūlymas su priedais PDF formatu, įrašyti į kompaktinę plokštelę (CD).  Projektinis pasiūlymas turi būti parašytas lietuvių kalba, atspausdintas, pasirašytas įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas turi būti pridėtas) ir teikiamas su lydraščiu. 

Vietos plėtros projektinis pasiūlymas gali būti įteiktas pareiškėjo asmeniškai (pareiškėjo juridinio asmens, vietos plėtros projektinį pasiūlymą gali įteikti pareiškėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kitais būdais (pvz., atsiųstos registruotu laišku, įteiktos pašto kurjerio) gali būti teikiamos, tačiau turi būti išsiųsta ne vėliau nei paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną Rokiškio miesto vietos veiklos grupei adresu Stoties g. 23, Rokiškis

Per 10 dienų nuo kvietimo paskelbimo bus organizuojami MOKYMAI būsimų projektinių pasiūlymų rengėjams. Apie tikslią mokymų datą ir turinį informuosime atskiru laišku.

Susiję dokumentai

Daugiau informacijos
Projektų vadovė: Joana Jazdauskaitė el.p.: rokiskio.m.vvg@gmail.com, tel.: +37064773044
https://www.facebook.com/rokiskiomiestovvg/
www.rmvvg.lt www.rokiskis.lt www.esinvesticijos.lt

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angliškai „cookies“).