Rokiškio VVG veikla

Photo by Alvaro Reyes on Unsplash
Aktualijos

Rokiškio miesto VVG strategijos 2014-2020 m. keitimas

Fotografijos autorius Alvaro Reyes – Unsplash Inicijuojamas Rokiškio miesto vietos plėtros strategijos 2014-2022 m. keitimas. Pasiūlymus prašome teikti iki rugpjūčio 29 dienos 17 val. ROKIŠKIO

Susirinkimai

2021 metų metine Rokiškio miesto VVG vietos plėtros strategijos ataskaita

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių 8 priedas. Rokiškio miesto vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo 2022 m. kovo d. sprendimu Nr.1 ROKIŠKIO MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2014-2020 M. (vietos plėtros strategijos pavadinimas) metinė įgyvendinimo ataskaita už 2021 metus

2022 m. kovo 16 d.

Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ projektas „Aš svarbus“
Projektas

Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ projektas „Aš svarbus“

Projekto vykdytojas Rokiškio mokykla – darželis „Ąžuoliukas” kartu su partneriu „Rokiškio mamų klubas“ įgyvendina projektą „Aš svarbus” Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0462 finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal Rokiškio miesto vietos veiklos grupės Rokiškio miesto vietos plėtros strategiją 2014-2020 m.

Aktualijos

Jaunuolių dienos centre vyksta įvairūs užsiėmimai

Igorio Skripkos individuali įmonė pagal projektą „Amatų darbo įgūdžių ir patirties suteikimas Rokiškio miesto gyventojams“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0517, finansuojamą Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšomis,

Photo by Brusk Dede on Unsplash
Susirinkimai

Visuotinio narių susirinkimo posėdžio protokolas 2021_03_19 Nr.1

Visuotinio narių susirinkimo vieta – 2021 m. kovo 19 d. nuotoliniu būdu. Laikas 13.00 val.
Visuotinis narių susirinkimas sušauktas tinkamai. Nariai buvo informuoti elektroniniais paštais ir telefonu. Dėl karantino vyko išankstinis balsavimas pildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir jį patvirtinant elektroniniu parašu arba pasirašytą ir skenuotą atsiunčiant elektroniniu paštu…

Aktualijos

Kalėdinis sveikinimas

Su viltimi sutikime šv. Kalėdas ir išlaikydami vidinę ramybę nuoširdžiai tikėkime, kad kiti metai bus geresni! Sveikatos ir laimės ateinančiais 2021 metais! Rokiškio miesto vietos