Category: Susirinkimai

Susirinkimai

2022 metų metinė Rokiškio miesto VVG vietos plėtros strategijos ataskaita

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių 8 priedas. Rokiškio miesto vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo 2023 m. kovo mėn. sprendimu Nr.1 ROKIŠKIO MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2014-2020 M. (vietos plėtros strategijos pavadinimas) metinė įgyvendinimo ataskaita už 2022 metus

2023 m. kovo 17 d.

Susirinkimai

2021 metų metine Rokiškio miesto VVG vietos plėtros strategijos ataskaita

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių 8 priedas. Rokiškio miesto vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo 2022 m. kovo d. sprendimu Nr.1 ROKIŠKIO MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2014-2020 M. (vietos plėtros strategijos pavadinimas) metinė įgyvendinimo ataskaita už 2021 metus

2022 m. kovo 16 d.

Photo by Brusk Dede on Unsplash
Susirinkimai

Visuotinio narių susirinkimo posėdžio protokolas 2021_03_19 Nr.1

Visuotinio narių susirinkimo vieta – 2021 m. kovo 19 d. nuotoliniu būdu. Laikas 13.00 val.
Visuotinis narių susirinkimas sušauktas tinkamai. Nariai buvo informuoti elektroniniais paštais ir telefonu. Dėl karantino vyko išankstinis balsavimas pildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir jį patvirtinant elektroniniu parašu arba pasirašytą ir skenuotą atsiunčiant elektroniniu paštu…

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angliškai „cookies“).