II Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus

Rokiškio miesto VVG visuotinio narių susirinkimo 2020-01-13 Nr. 2 sprendimu kviečiame teikti projektinius pasiūlymus pagal Rokiškio miesto vietos veiklos grupės parengtą Rokiškio miesto vietos plėtros strategiją.
Paraiškos gali būti teikiamos iki:
2020-03-16 d. 17.00 val.
Adresu: Stoties g. 23, Rokiškis
MOKYMAI projektinių pasiūlymų projektų rengėjams vyks artimiausiu metu. Detalesnę informaciją dėl mokymų datos paskelbsime netrukus.
Daugiau informacijos

el.p.: rokiskio.m.vvg@gmail.com

Rokiškio miesto VVG visuotinio narių susirinkimo  2020-01-13 Nr. 2 sprendimu kviečiame teikti projektinių pasiūlymų paraiškas pagal Rokiškio miesto vietos veiklos grupės parengtą Rokiškio miesto vietos plėtros strategiją.

Iš viso skelbiame kvietimus 14-kai finansuojamų veiksmų.
1. TIKSLAS EKONOMINIO AKTYVUMO SKATINIMAS

1.1. UŽDAVINYS Gerinti įsidarbinimo galimybes 

1.1.2. Projektų grupė: Darbo įgūdžių suteikimas
1.1.3. Projektų grupė: Profesinių ir kitų reikalingų kompetencijų suteikimas

1.2. UŽDAVINYS Asmenų verslumo didinimas 
1.2.1. Projektų grupė: Verslumui reikalingų įgūdžių bei gebėjimų plėtojimas 
1.2.2. Projektų grupė: Verslumo iniciatyvų skatinimas 
1.2.3. Projektų grupė: Mentorystė, mokymai bei konsultacijų teikimas

2. TIKSLAS SOCIALINĖS GEROVĖS KŪRIMAS IR PLĖTOJIMAS 2.1. UŽDAVINYS Didinti socialinę ir kultūrinę integraciją 

2.1.1. Projektų grupė: Socialinių gebėjimų didinimas 
2.1.2. Projektų grupė: Bendruomeninių iniciatyvų skatinimas 

2.2. UŽDAVINYS Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą tikslinėms grupėms pagal jų turimus poreikius

2.2.1. Projektų grupė: Socialinių paslaugų teikimas
2.2.2. Projektų grupė: Informacijos teikimas ir tarpininkavimas

2.3. UŽDAVINYS Didinti užimtumo galimybes 
2.3.1. Projektų grupė: Kurti ir pritaikyti erdves 2.3.2. Projektų grupė: Turiningos kasdienės veiklos ir prasmingo laisvalaikio organizavimas 2.3.3. Projektų grupė: Motyvavimas imtis aktyvios veiklos bei iniciatyvų įgyvendinimas 

2.4. UŽDAVINYS Informacinės sklaidos tinklų kūrimas ir palaikymas 

2.4.1.Bendradarbiavimo užtikrinimas informacinių tinklų pagalba
2.4.2.Informacijos bei jos pasiekiamumo pritaikymas įvairių soc. grupių poreikiams

Paraiškos gali būti teikiamos nuo2020-02-13 d. 8.00 val.
Paraiškos gali būti teikiamos iki2020-03-16 d. 17.00 val.
Informacija apie planuojamus mokymus (informacinius susitikimus)Informacija apie numatomus mokymus skelbiama adresu www.rmvvg.lt ir https://www.facebook.com/rokiskiomiestovvg/

Šiuo kvietimu bus sudaromas siūlomų finansuoti projektų sąrašas. 
Teikiama:   Vietos plėtros projektinio pasiūlymo originalas su priedais (partnerystės (bendradarbiavimo) sutartimis (jei projektas bus įgyvendinamas su partneriais), kainų pagrindimo dokumentai, nuomos sutartys, sąmatos ir kt.);   1 kopija:
El. forma (užpildytas projektinis pasiūlymas (Word formatu) bei atspausdintas, pasirašytas ir nuskenuotas projektinis pasiūlymas su priedais PDF formatu, įrašyti į kompaktinę plokštelę (CD).  Projektinis pasiūlymas turi būti parašytas lietuvių kalba, atspausdintas, pasirašytas įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas turi būti pridėtas) ir teikiamas su lydraščiu. 

Vietos plėtros projektinis pasiūlymas gali būti įteiktas pareiškėjo asmeniškai (pareiškėjo juridinio asmens, vietos plėtros projektinį pasiūlymą gali įteikti pareiškėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kitais būdais (pvz., atsiųstos registruotu laišku, įteiktos pašto kurjerio) gali būti teikiamos, tačiau turi būti išsiųsta ne vėliau nei paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną Rokiškio miesto vietos veiklos grupei adresu Stoties g. 23, Rokiškis

Per 10 dienų nuo kvietimo paskelbimo bus organizuojami MOKYMAI būsimų projektinių pasiūlymų rengėjams. 
Mokymai NVO ir biudžetinėms įstaigoms vyks 2020 m. vasario 17 d. Stoties g. 23, Rokiškis, II a. salė.

Susiję dokumentai

Nuoroda į teisės aktus ir kitus dokumentus čia

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angliškai „cookies“).