Naujos strategijos rengimas

Rokiškio miesto vietos veiklos grupė rengia 
Rokiškio miesto vietos plėtros strategiją 2023-2027 m.

Strategija rengiama pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742, 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“

0
Nariai
0
Renginiai
0 +
Posėdžiai
0
Projektai
Bendruomenė

Rokiškio vietos bendruomeninės ir kitos nevyriausybinės organizacijos

Valdžia

Rokiškio rajono savivaldybės taryba

Verslas

Asocijuotos Rokiškio verslo struktūros ir įmonės​

Rokiškio miesto vietos veiklos grupės pagrindinės vertybės yra savanoriškas prisidėjimas prie miesto plėtros, kiekvieno nario iniciatyvumas, įvairių visuomenės grupių įtrauktis į visus strategijos etapus, veiklų skaidrumas ir atvirumas visuomenei, inovatyvių sprendimų taikymas. Rokiškio miesto vietos veiklos grupės siekiai yra kurti naujas darbo vietas, pagerinti socialiai pažeidžiamų grupių ir asmenų įsidarbinimo galimybes, išplėtoti savanorišką veiklą, užimtumo galimybes, didinti socialinę ir kultūrinę integraciją bei kurti miestą, kuriame būtų užtikrinta miesto gyventojo socialinė ir ekonominė gerovė.

Rokiškio miesto vietos veiklos grupės

NAUJIENOS

Tapkite asociacijos nariu!

Rokiškio miesto VVG nariais gali tapti Rokiškio mieste gyvenantys
ir (ar) veikiantys juridiniai asmenys

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angliškai „cookies“).