Rokiškio miesto vietos veiklos grupės
vietos plėtros strategija 2014-2020

Rokiškio miesto vietos plėtros strategijos rengėja yra Rokiškio miesto vietos veiklos grupė (RMVVG), kuri buvo įregistruota 2015 m. liepos mėn. 28 d.
Strategija patvirtinta Rokiškio savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-1

0
Nariai
0
Renginiai
0 +
Posėdžiai
0
Projektai
Bendruomenė

Rokiškio vietos bendruomeninės ir kitos nevyriausybinės organizacijos

Valdžia

Rokiškio rajono savivaldybės taryba

Verslas

Asocijuotos Rokiškio verslo struktūros ir įmonės​

Rokiškio miesto vietos veiklos grupės pagrindinės vertybės yra savanoriškas prisidėjimas prie miesto plėtros, kiekvieno nario iniciatyvumas, įvairių visuomenės grupių įtrauktis į visus strategijos etapus, veiklų skaidrumas ir atvirumas visuomenei, inovatyvių sprendimų taikymas. Rokiškio miesto vietos veiklos grupės siekiai yra kurti naujas darbo vietas, pagerinti socialiai pažeidžiamų grupių ir asmenų įsidarbinimo galimybes, išplėtoti savanorišką veiklą, užimtumo galimybes, didinti socialinę ir kultūrinę integraciją bei kurti miestą, kuriame būtų užtikrinta miesto gyventojo socialinė ir ekonominė gerovė.

Rokiškio miesto vietos veiklos grupės (VVG)

NAUJIENOS

Tapkite asociacijos nariu!

Rokiškio miesto VVG nariais gali tapti Rokiškio mieste gyvenantys ir (ar) veikiantys juridiniai asmenys