Naujos strategijos rengimas

Rokiškio miesto vietos veiklos grupė rengia 
Rokiškio miesto vietos plėtros strategiją 2023-2027 m.

Strategija rengiama pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742, 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“

Nariai
0
Renginiai
0
Posėdžiai
0 +
Projektai
0
Bendruomenė

Rokiškio vietos bendruomeninės ir kitos nevyriausybinės organizacijos

Valdžia

Rokiškio rajono savivaldybės taryba

Verslas

Asocijuotos Rokiškio verslo struktūros ir įmonės​

Rokiškio miesto vietos veiklos grupės pagrindinės vertybės yra savanoriškas prisidėjimas prie miesto plėtros, kiekvieno nario iniciatyvumas, įvairių visuomenės grupių įtrauktis į visus strategijos etapus, veiklų skaidrumas ir atvirumas visuomenei, inovatyvių sprendimų taikymas. Rokiškio miesto vietos veiklos grupės siekiai yra kurti naujas darbo vietas, pagerinti socialiai pažeidžiamų grupių ir asmenų įsidarbinimo galimybes, išplėtoti savanorišką veiklą, užimtumo galimybes, didinti socialinę ir kultūrinę integraciją bei kurti miestą, kuriame būtų užtikrinta miesto gyventojo socialinė ir ekonominė gerovė.

Rokiškio miesto vietos veiklos grupės

NAUJIENOS

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
9 months ago
Rokiškio miesto VVG

Rokiškio miesto vietos veiklos grupei pirmininkaus Irmantas Tarvydis

Pirmadienį vykusiame visuotiniame Rokiškio miesto vietos veiklos grupės susirinkime dar vienai kadencijai perrinktas Irmantas Tarvydis.
... See MoreSee Less

Rokiškio miesto vietos veiklos grupei pirmininkaus Irmantas Tarvydis

Pirmadienį vykusiame visuotiniame Rokiškio miesto vietos veiklos grupės susirinkime dar vienai kadencijai perrinktas Irmantas Tarvydis.

Mokslininkai dalijasi receptais, kaip didinti savivaldybių finansinį savarankiškumą

Abi Rokiškio krašto vietos veiklos grupės, šiuo metu rašančios naujojo laikotarpio strategijas, ir Rokiškio verslo klubas surengė viešą susitikimą-diskusiją su Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkėmis - profesore dr. Astrida Miceikiene ir dr. Laima Skaurone. Dr. L.Skauronė apgynė disertaciją "Kaimiškųjų savivaldybių finansinio savarankiškumo ir jį lemiančių veiksnių vertinimas".
Pristatytos vietos veiklos grupių strategijų finansavimo kryptys, konsultuotasi su bendruomenių nariais dėl poreikių, kokių iniciatyvų ir veiklų trūksta, projektinių pasiūlymų.

www.rokiskiovvg.lt/Apie/mokslininkai-dalijasi-receptais-kaip-didinti-savivaldybiu-finansini-savar...
... See MoreSee Less

Mokslininkai dalijasi receptais, kaip didinti savivaldybių finansinį savarankiškumą

Abi Rokiškio krašto vietos veiklos grupės, šiuo metu rašančios naujojo laikotarpio strategijas, ir Rokiškio verslo klubas surengė viešą susitikimą-diskusiją su Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkėmis - profesore dr. Astrida Miceikiene ir dr. Laima Skaurone. Dr. L.Skauronė apgynė disertaciją Kaimiškųjų savivaldybių finansinio savarankiškumo ir jį lemiančių veiksnių vertinimas. 
Pristatytos vietos veiklos grupių strategijų finansavimo kryptys, konsultuotasi su bendruomenių nariais dėl poreikių, kokių iniciatyvų ir veiklų trūksta, projektinių pasiūlymų.

http://www.rokiskiovvg.lt/Apie/mokslininkai-dalijasi-receptais-kaip-didinti-savivaldybiu-finansini-savarankiskuma/1331Image attachmentImage attachment+4Image attachment

Tapkite asociacijos nariu!

Rokiškio miesto VVG nariais gali tapti Rokiškio mieste gyvenantys
ir (ar) veikiantys juridiniai asmenys

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angliškai „cookies“).