UAB „Limfedemos centras“ projektas „Rokiškio miesto bendruomeninės sociokultūrinės integracijos didinimas”

Projekto vykdytojas UAB „Limfedemos centras“ kartu su partneriu Kamajų bendruomene įgyvendina projektą „Rokiškio miesto bendruomeninės sociokultūrinės integracijos didinimas”, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0432 finansuojamą iš Europos socialinio fondo lėšų.

Projekto tikslas – stiprinti Rokiškio miesto socialinę atskirtį patiriančių asmenų psichosocialinę būseną per terapines ir užimtumo veiklas, siekiant jog taptų pilnaverčiais bendruomenės nariais.

Projekto uždavinys – didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinę ir kultūrinę integraciją į bendruomenę, stiprinant dalyvių pasitikėjimą savimi bei šalinant psichologinę įtampą, mokant valdyti kasdieninius stresus, keblias situacijas ir konfliktus.

Veiklose dalyvauja ne mažiau kaip 50 proc. socialinės atskirties asmenys gyvenantys Rokiškio mieste. Projekte numatytos šios veiklos:

1. Savanorių mokymai.
2. Bendruomeninės socialinės iniciatyvos didinančios integraciją:
2.1.Gėlių terapija. 2.2. Spalvų terapija. 2.3.Judesio terapija. 2.4.Paskaita dailės pažinimas. 2.5.Dailės terapija. 2.6. Vynuogių aliejaus degustacija.
3. Bendruomeninės sociokultūrinės iniciatyvos didinančios integraciją:
3.1. Dienos stovykla vaikams ir jaunimui. 3.2. Bendruomeninis praktinis užsiėmimas „Lėkčiasvydis“. 3.3. Bendruomeninis praktinis užsiėmimas „Trismūgis-mini tinklinis“. Projektas įgyvendinamas 12 mėn. Rokiškio mieste.

Kviečiame naudotis sukurtomis socialinėmis paslaugomis Rokiškio miesto gyventojus, kurie yra socialiai remtini ir gauna socialines pašalpas.

Rokiškio miesto vietos veiklos grupė

Fotografija: Tegan MierleUnsplash

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angliškai „cookies“).