Rokiškio verslo klubo projektas „Verslumo iniciatyvų skatinimas Rokiškio mieste“

Rokiškio verslo klubas nuo 2020 m. gruodžio mėn. 18 d. įgyvendina projektą „Verslumo iniciatyvų skatinimas Rokiškio mieste“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0445 finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal Rokiškio miesto vietos veiklos grupės Rokiškio miesto vietos plėtros strategiją 2014-2020 m.

Projekto vykdytojas Rokiškio verslo klubas spręsdamas egzistuojančias rajone problemas prisidės prie darbingų gyventojų ir jauno verslo subjektų iniciatyvų skatinimo per projekte planuojamas veiklas, konsultacinę pagalbą bei spartins jauno verslo kūrimą, plėtrą suteikdamas priemones reikalingas verslo pradžiai. Planuojama, kad projekto veiklose dalyvaus 10 projekto dalyvių. Numatomi praktiniai mokymai: naujo verslo modelio kūrimas/ veikiančio verslo modelio atnaujinimas, rinkodaros strategija ir rinkodaros planas, Win-Win partnerysčių kūrimas rinkodaroje, inovatyvaus produkto ar paslaugos rinkodara, socialinių tinklų administravimo praktika ir skaitmeninė rinkodara bei mentorių ir darbingų gyventojų bei jauno verslo subjektų konsultacijos – susitikimai verslo klausimais. Vykdant šį projektą bus siekiama skatinti naujų verslų plėtrą Rokiškio mieste.

Projekto vykdytojas numato remti jaunuosius verslo atstovus, kurie dirba kraštovaizdžio tvarkymo darbų srityje bei unikalių metalo ir medžio gaminių projektavimo, dizaino ir gamybos srityje. Projektu siekiama prisidėti prie darbingų Rokiškio miesto gyventojų savarankiško darbo skatinimo ir jauno verslo subjektų verslo pradžios stiprinimo bei verslumo didinimo.

Rokiškio miesto vietos veiklos grupė

Fotografija: Priscilla Du PreezUnsplash

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angliškai „cookies“).