Rokiškio verslo klubo projektas „Verslumo didinimas Rokiškio mieste“

Projekto vykdytojas Rokiškio verslo klubas 2020 m. gruodžio mėn. 18 d. pradėjo įgyvendinti projektą „Verslumo didinimas Rokiškio mieste“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0444 finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal Rokiškio miesto vietos veiklos grupės Rokiškio miesto vietos plėtros strategiją 2014-2020 m.

Projekte numatoma organizuoti mokymus ir teikti konsultacijas verslo kūrimo, reklamos, plėtros bei buhalterinės apskaitos, teisiniais ir kitais klausimais darbingiems Rokiškio miesto gyventojams, siekiantiems kurti verslą Rokiškio mieste. Planuojama, kad mokymuose dalyvaus 10 projekto dalyvių. Numatoma organizuoti 7 mokymus skirtingomis temomis apie verslo idėjas, verslo formas, verslo planavimą, organizavimą, vykdymą, kontrolę, marketingą, finansus, komunikaciją.

Numatoma, jog įgyvendinamas projektas prisidės prie verslumui reikalingų įgūdžių bei gebėjimų plėtojimo.

Rokiškio miesto vietos veiklos grupė

Fotografija: Trent ErwinUnsplash

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angliškai „cookies“).