Rokiškio socialinės paramos centro projektas „Bendradarbiavimas ir informacijos apie socialines paslaugas sklaida Rokiškio mieste”

Rokiškio socialinės paramos centras, su 4 partneriais: Pakruojo miesto vietos veiklos grupė, UAB “Rokiškio Sirena”, Rokiškio rajono vietos veiklos grupė ir Rokiškio dekanato Caritas, 2020 m. gruodžio 10 d. pasirašė projekto „Bendradarbiavimas ir informacijos apie socialines paslaugas sklaida Rokiškio mieste”, projekto Nr. . 08.6.1-ESFA-T-927-01-0525, finansavimo sutartį su Europos socialinio fondo agentūra.


Projekto pagalba planuojama skatinti socialines paslaugas teikiančias įstaigas ir organizacijas
aktyviau informuoti apie savo vykdomą veiklą Rokiškio miesto gyventojus. Rokiškio socialinės paramos centro darbuotojai teiks socialines paslaugas bei tarpininkaus jas gaunant Rokiškio miesto gyventojams. Vykdomos veiklos padidins informacijos prieinamumą, pasiekiamumą įvairioms socialinės atskirties grupėms, o bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis ir gerosios patirties pasidalijimas leis organizacijai plėsti socialinių paslaugų ratą. Projekto pagalba bus teikiamos išplėstos 8 socialinės paslaugos: per interaktyvų informacinį stendą/ekraną, pagalba prie interaktyvaus informacinio stendo/ekrano, ieškant soc. paslaugų, informavimas soc. paslaugų teikime, informavimas per vykdytojo ir partnerių interneto svetaines, informavimo/konsultavimo/tarpininkavimo paslauga namuose, tarpininkavimas soc. paslaugų teikime, tarpininkavimas su pavėžėjimu ir palydėjimu ir informacijos sklaida socialinėje srityje.


Projekto tikslas – skatinti bendradarbiavimą socialinėje srityje ir informavimo bei tarpininkavimo apie socialines paslaugas teikimą socialinėms grupėms Rokiškio mieste.
Projekto uždavinys – užtikrinti bendradarbiavimą socialinėje srityje ir didinti informavimo ir tarpininkavimo socialinių paslaugų teikimą bei prieinamumą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.
Tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriantys asmenys: senjorai, neįgalieji, daugiavaikės (gausios) šeimos, nepilnos šeimos, asmenys gaunantys socialinę paramą.


Projektas bus įgyvendinamas 12 mėn.

Rokiškio miesto vietos veiklos grupė

Fotografija: Matteo VistoccoUnsplash

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angliškai „cookies“).