Rokiškio rajono ugniagesių savanorių draugijos projektas „Socialinių paslaugų teikimas Rokiškio mieste“

Projekto vykdytojas Rokiškio rajono ugniagesių savanorių draugija 2020 m. gruodžio mėn. 21 d. pradėjo įgyvendinti projektą „Socialinių paslaugų teikimas Rokiškio mieste“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0503 finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal Rokiškio miesto vietos veiklos grupės Rokiškio miesto vietos plėtros strategiją 2014-2020 m.

Projektu siekiama gerinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį, didinant socialinių paslaugų prieinamumą Rokiškio mieste.Projekto dalyviams bus teikiamos informavimo paslaugos, tarpininkaujama gaunant socialines paslaugas bei teikiama transporto paslauga. Tikimasi, jog projekto veiklomis pasinaudos ne mažiau kaip 75 asmenys, socialinę atskirtį patiriantys gyventojai Rokiškio mieste.
Informacijos apie socialines paslaugas teikimas ir tarpininkavimas jas gaunant paslaugos teikimas užtikrins pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams kaip pasinaudoti esamais socialinės pagalbos tinklais, taip pat bus tarpininkaujama dėl pagalbos priemonių. Projekto dalyviams bus suteikta informacija apie rajone teikiamas socialines paslaugas, galimas gauti paramas ar pašalpas, vykdomas kitų įstaigų ar organizacijų socialines veiklas, tarpininkaujama gaunant aktualias ir reikiamas socialines paslaugas, organizuojamas paslaugos teikimo procesas, palaikomas bendradarbiavimas su reikiamomis socialinėmis įstaigomis.

Transporto paslaugos bus teikiamos socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams pagal poreikį: į sveikatos priežiūros įstaigas Rokiškio mieste, į sveikatos priežiūros įstaigas į kitus miestus, į sanatorijas, socialinės rūpybos, priklausomybių ligų centrus ar kitas įstaigas ir pan. Socialinio transporto paslauga bus teikiama socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, kurie dėl amžiaus, negalios ar ligos ar kitos priežasties negali naudotis viešuoju transportu bei kurių šeimos nariai dėl objektyvių priežasčių negali suteikti jiems transporto paslaugų.
Sėkmingas projekto įgyvendinimas padidins socialinių paslaugų prieinamumą socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams bei skatins nevyriausybinių organizacijų įsitraukimą prie socialinių paslaugų plėtojimo, socialinių paslaugų kokybės gerinimo ir socialinės atskirties mažinimo Rokiškio mieste, padidins nevyriausybinio sektoriaus aktyvumą sprendžiant socialinius klausimus, stiprinant tarpusavio pagalbą ir tenkinant visuomenės poreikius.

Rokiškio miesto vietos veiklos grupė

Fotografija: Josh AppelUnsplash

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angliškai „cookies“).