Rokiškio rajono ligoninė vykdo projektą „Pažink save ir būk laimingas Rokiškio mieste“

Projekto vykdytojas Rokiškio rajono ligoninė kartu su projekto partneriais Rokiškio rajono savivaldybės administracija ir Rokiškio rajono neįgaliųjų draugija įgyvendina projektą „Pažink save ir būk laimingas Rokiškio mieste” finansuojamą iš Europos socialinio fondo lėšų. Projekto tikslas – skatinti socialinę integraciją, užtikrinant gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų ir kitų susijusių paslaugų teikimą ir plėtrą.
Projekto uždavinys – organizuoti socialines paslaugas, siekiant padidinti įtaką projekto dalyvių integracijai ir psichosocialinei aplinkai gerinti.
Projekto tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriantys 40 asmenų, neįgalieji ir senyvo amžiaus asmenys, Rokiškio mieste.


Projekte suplanuotos socialinės ir socialinės terapijų paslaugos, skirtos socialinei atskirčiai mažinti – specialiosios socialinės paslaugos, kurių tikslas gražinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę – tikslinės grupės asmenų socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas per įgūdžių ugdymą ir palaikymą per terapinę pagalbą.
Numatomos vykdyti projekto veiklos:

1. Psichosocialinė pagalba ir informacijos suteikimas apie socialines paslaugas: psichosocialinė pagalba, kaip atsitiesti po krizių ir išgyvenimų, sveikos mitybos paskaita, paskaita “Sveikas gyvenimo būdas”, informacijos apie socialines paslaugas teikimas ir tarpininkavimas jas gaunant.

2.Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas per socialines terapijas: muzikos terapija, aromaterapija; socialiniai judėjimo užsiėmimai, terapiniai mezgimo ir siuvimo užsiėmimai.
Projektas prisidės prie socialinės integracijos didinimo Rokiškio miesto bendruomenėje.

Rokiškio miesto vietos veiklos grupė

Fotografija Gabriel PorrasUnsplash

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angliškai „cookies“).