Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ projektas „Aš svarbus“

Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ projektas „Aš svarbus“

Projekto vykdytojas Rokiškio mokykla – darželis „Ąžuoliukas” kartu su partneriu „Rokiškio mamų klubas“ įgyvendina projektą „Aš svarbus” Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0462 finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal Rokiškio miesto vietos veiklos grupės Rokiškio miesto vietos plėtros strategiją 2014-2020 m.

Šio projekto tikslas – formuoti ir stiprinti vaikų socialines emocines kompetencijas, siekiant užtikrinti sėkmę gyvenime, atsakingą elgesį visuomenėje mažinant socialinę atskirtį. Organizuojamose veiklose vaikai (6-11 metų) mokysis pažinti ir valdyti savo emocijas, išsikelti teigiamus tikslus ir jų siekti, jausti ir rodyti rūpestį kitais (empatiją), kurti ir palaikyti pozityvius tarpusavio santykius, priimti atsakingus sprendimus. Projekte numatyta kurti erdves įvairių socialinių grupių užimtumui, didinant kasdieninės veiklos ir užimtumo galimybes, skatinti asmenų motyvaciją ir iniciatyvas, savanorystę bei sudaryti prielaidas savanoriškai veiklai. Projekte dalyvaus 16 Rokiškio miesto vaikų, numatoma, kad socialinę atskirtį patiriantys gyventojai sudarys ne mažiau kaip 50 proc. dalyvių, prie projekto įgyvendinimo prisidės 5 savanoriai.

Rokiškio miesto vietos veiklos grupė

Fotografija: Jamie StreetUnsplash

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angliškai „cookies“).