Rokiškio miesto VVG įgyvendina projektą „Rokiškio miesto VVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas ir administravimas”

Maxwell Ingham Avatar of user Maxwell Ingham Maxwell Ingham @midgraph @midgraph

Rokiškio miesto VVG įgyvendina projektą „Rokiškio miesto VVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas ir administravimas”

Rokiškio miesto VVG įgyvendina projektą, kurio tikslas – užtikrinti tinkamą ir kokybišką Rokiškio miesto VVG parengtos 2014-2020 m. Rokiškio miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimą. Projekto Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-04-0011

Rokiškio miesto vietos veiklos grupė parengė 2014-2020 metų Rokiškio miesto vietos plėtros strategiją, siekdama užtikrinti tvarų Rokiškio miesto gyventojų socialinio ir ekonominio gerbuvio kūrimą.
Rokiškio miesto VVG, 2014 – 2020 m. vietos plėtros strategija LR vidaus reiklų ministro įsakymu (2018 m. liepos 31 d. Nr. 1V-547) yra įtraukta į siūlomų atrinkti ir finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą. Strategijai įgyvendinti yra skiriama 860 000,00 eurų.
Projekte numatomos veiklos:
1. vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų (toliau – vietos plėtros projektai) atrankos kriterijų rengimas;
2. vietos plėtros projektų vertinimas, atranka ir įgyvendinimo stebėsena;
3. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas, atnaujinimas;
4. vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų, reikalingų rengti vietos plėtros projektus ir (ar) administruoti jų įgyvendinimą, stiprinimas;
5. gyvenamosios vietovės bendruomenės (įskaitant vietos plėtros projektų rengėjus ir vykdytojus) informavimas apie veiklų vykdymo eigą ir rezultatus;
6. miesto vietos veiklos grupės darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimas
Projekto rezultatas: sudarytos tinkamos sąlygos vykdyti projekte numatytas veiklas bei sėkmingai įgyvendinta 2014-2020 m. laikotarpio Rokiškio miesto vietos plėtros strategija. Pateiktos 4 metinės veiklos ataskaitos ir 1 galutinė strategijos ataskaita. Parengtas vietos plėtros strategijų atrankos kriterijų aprašas. Įvykdyti du kvietimai teikti projektinius pasiūlymus.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angliškai „cookies“).