Rokiškio miesto vietos veiklos grupės steigimas

2015 m. liepos 8 d. 16 val. Rokiškio rajono savivaldybės I ojo aukšto salėje organizuojamas konsultacinis susirinkimas dėl Rokiškio miesto vietos veiklos grupės (toliau – Rokiškio miesto VVG) steigimo.

Europos Sąjungos 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiu ypatingas dėmesys bus skiriamas bendruomenės inicijuojamai vietos plėtrai. Miesto VVG galės būti paramos gavėja ir įgyvendinti veiksmus pagal parengtą vietos plėtros strategiją, atitinkančią veiksmų programos uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“. Tinkamos finansuoti veiklos skirtos mažinti socialinę atskirtį, skatinti užimtumą, verslumą ir informacijos sklaidą.

Džiaugiamės, kad 2015 m. birželio 26 d. Rokiškio savivaldybės taryba vienbalsiai priėmė sprendimą pritarti ir dalyvauti Rokiškio miesto VVG steigime ir veikloje.

Į konsultacinį susirinkimą prašome registruotis elektroniniu paštuinfo@rvklubas.lt iki 2015 m. liepos 8 d. 12:00 val.
Informacija teikiama telefonu 8 686 97 919

 

rokiskis.eu

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angliškai „cookies“).