Rokiškio krašto muziejaus projektas „Amatų meistrų mokymas Rokiškio mieste per neformalų švietimą“

Projekto vykdytojas „Rokiškio krašto muziejus” kartu su projekto partneriu „Rokiškio mamų klubas” įgyvendina projektą „Amatų meistrų mokymas Rokiškio mieste per neformalų švietimą”. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Projekto tikslas – didinti Rokiškio miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes, pasitelkiant neformalaus švietimo veiklas. Projekto uždavinys – suteikti ekonomiškai neaktyviems Rokiškio miesto gyventojams naujų profesinių įgūdžių įvairių amatų srityse.
Projekto tikslinė grupė – darbingi ekonomiškai neaktyvūs 25 asmenys Rokiškio miesto gyventojai.


Numatomos įgyvendinti projekto veiklos: pradinis teorinis seminaras projekto dalyviams, kuriame bus siekiama paskatinti asmenis dalyvauti mokymuose, pristatoma ugdomoji medžiaga, priemonės, galimi galutiniai rezultatai. Projekto dalyviai mokysis tekstilės apdirbimo, keramikos dirbinių mokymo, odos dirbinių gamybos mokymo, juostos pynimo amato. Projekto dalyviai mokysis kurti, viešinti ir realizuoti elektroninėje erdvėje savo dirbinius, savo amato sklaidos, pasitelkiant informacines technologijas. Numatoma vykdyti projekto dalyvių įsidarbinimo galimybes skatinantį renginį – susitikimą su Užimtumo tarnybos specialistais ir potencialiais darbdaviais. Susitikimo metu dalyviai turės galimybę susipažinti su potencialiais darbdaviais ar verslo partneriais, užmegzti ryšį dėl tolimesnės darbinės veiklos bei jiems bus suteikta informacija apie laisvas darbo vietas. Baigiamajame renginyje bus pristatomi projekto rezultatai. Projekto įgyvendinimo trukmė 12 mėnesių.

Rokiškio miesto vietos veiklos grupė

Fotografija Jade ScarlatoUnsplash

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angliškai „cookies“).