Kodėl bendruomenių iniciatyvos yra tokios vertingos

Naujieji metai – laikas, kai apmąstome savo ateities planus, darbus bei veiklas. Viena iš jų galėtų būti darbas vardan savo miesto, bendruomenės. Juk Rokiškio dabar ir praeitis – mūsų pačių rankose. Tad kodėl verta prisidėti prie miesto gerovės kūrimo ir ką gali bendruomenės nariai.

Rokiškio miesto vietos veiklos grupė – asociacija vienijanti verslo, valdžios ir bendruomenės atstovus. Visi jie vieno miesto gyventojai, kuriems rūpi tai, kas vyksta Rokiškyje. Tokios asociacijos ne naujovė, jos kuriamos visoje Europoje, o atlikti tyrimai rodo, jog jų veikla – efektyvi, tikslinga bei reikalinga. Tad pasigilinkime, kodėl tokios iniciatyvos tampa prioritetinėmis sprendžiant skiriant įvairius vietos klausimus, skiriant Europos Sąjungos fondų paramą.

            Iniciatyva. Veikla perduodama žmonėms, kuriems svarbu patenkinti kokį nors poreikį arba išspręsti problemą. Juk miesto plėtros strategiją rengia ir projektus ruošia vietos subjektai, o tai didžiulis pranašumas. Išskiriamos įvairios teigiamos pasekmės: žmonės, iki tol laikyti problemos dalimi, gali patys ją išspręsti ar padėti išspręsti suformuluodami savo poreikius; tiesiogine patirtimi grindžiami veiksmai daug labiau atitinka tikruosius poreikius ir galimybes; dalyvaudami procese, žmonės sustiprina savo gebėjimus veikti ir imtis iniciatyvų; vietos plėtros strategijos rengimas skatina suvokti savo vietovės savitumą ir ja didžiuotis, taip pat jaustis savarankiškiems ir atsakingiems už joje vykdomą veiklą; dalyvaujant lygiomis teisėmis su kitais partneriais, stiprinami ryšiai ir žmonių, privačių įmonių, valdžios institucijų ir įvairių sektorių interesų grupių tarpusavio pasitikėjimas.

           Galimybės įvertinti poreikius. Vietos veiklos grupė, rengdama projektus, turi galimybes atsižvelgti į konkrečios vietovės poreikius. Skirtumai tarp vieno miesto rajonų, miestų ir regionų gali būti milžiniški net toje pačioje valstybėje, todėl strategijose, kuriomis siekiama įveikti jaunimo nedarbą, būtina atsižvelgti į ekonomikos bei darbo rinkos veikimo ypatumus kiekvienoje vietovėje. Kadangi vietos veiklos grupėje strategijas rengia ir projektus atrenka vietos gyventojai, sprendimus galima priimti atsižvelgiant į konkrečios vietos poreikius, o partnerių grupės gali veikti vietos suinteresuotųjų subjektų, įskaitant jaunimą, iniciatyva. Joks sprendimas „iš viršaus“ nebus toks efektyvus.

            Bendradarbiavimas. Veikla grindžiama įvairių sektorių ir subjektų bendradarbiavimu, turinčiu didinamąjį poveikį vietos plėtrai ir bendrosioms programoms. Nepaisant to, miesto plėtros strategijos dažnai rengiamos siekiant išspręsti konkrečius vietos bendruomenei rūpimus klausimus ar problemas, pavyzdžiui, tokių kaip jaunimo užimtumo, socialinių paslaugų kokybės ir kt. problemas. Vietos veiklos grupės metodas pranašesnis tuo, kad vieną arba kelis klausimus galima svarstyti ir spręsti esamomis vietos aplinkybėmis, tam sutelkiant visas reikiamas politikos priemones ir subjektus. Taip galima įveikti apribojimus arba kliūtis, kylančias, be kita ko, tarp:   įvairių vietos padalinių, savivaldybių ir viešųjų administracijų; vietos viešųjų, privačiųjų ir pilietinės visuomenės organizacijų; probleminių ir perspektyvių sričių. Iniciatyva spręsti problemą perduodama tiems žmonėms, kurie ją patiria, tačiau nesitikima, kad jie tas problemas išspręs vien savo jėgomis. Jiems padedama užmegzti ryšius ir su tais, kurie turi daugiau gebėjimų tai padaryti.

       Galimybės atsirasti naujovėms. Siekiama inovacijų ir rezultatų, kuriais būtų užtikrintos tvarios permainos. Pirmas žingsnis paprastai būna vietos bendruomenių gebėjimo imtis iniciatyvos stiprinimas ir reikiamų išteklių sutelkimas. Taikant įvairių suinteresuotųjų subjektų dalyvavimu pagrįstą metodą, problemos vertinamos pagal kitokį, paklausa arba poreikiais pagrįstą požiūrį, šio metodo taikytojų patirtį susiejant su labiau specializuotomis įvairių paslaugų ar išteklių teikėjų žiniomis. Į projektų kūrimo procesą galima įtraukti naujų, neįprastų dalyvių, kurie pateiktų naujų sumanymų, finansuotų nedidelius iniciatyvinius ir bandomuosius projektus, reikalingus joms praktiškai išbandyti. Kai šie projektai yra sėkmingi, jie taip pat gali padėti gauti daugiau privačiųjų ir viešųjų lėšų iš įprastų finansavimo šaltinių.

 

Parengta remiantis Vidaus reikalų ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos duomenimis

Nijolė Vailionytė

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angliškai „cookies“).