Igorio Skripkos individuali įmonė įgyvendina projektą „Amatų darbo įgūdžių ir patirties suteikimas Rokiškio miesto gyventojams”

2020 m. gruodžio mėn. 3 d. projekto vykdytojas Igorio Skripkos individuali įmonė pradėjo įgyvendinti projektą „Amatų darbo įgūdžių ir patirties suteikimas Rokiškio miesto gyventojams”, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0517.

Projektas finansuojamas pagal Rokiškio miesto vietos veiklos grupės strategiją Europos socialinio fondo lėšomis. Į projekto veiklas bus įtraukti ne mažiau kaip 30 asm. Rokiškio miesto darbingo amžiaus neaktyvių gyventojų. Projekte vykdoma darbo įgūdžiams didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas: juvelyrikos amato, vitražo amato, keramikos gamybos amato, odos amato, kalvystės amato, taikomosios dailės amato. Veiklos vyks po 60 val. mokymų 5 asm. grupėse.


Socialinių gebėjimų atkūrimas ir naujų kompetencijų įgijimas bus postūmis mokymų dalyviams siekti aktyvumo profesinėje srityje ir garantuos ilgesnį įsitvirtinimą darbo rinkoje. Projektas mažins nedarbą ir neaktyvių asmenų skaičių Rokiškio mieste. Projekto dalyviai turės daugiau galimybių įsidarbinti, įgis daugiau pasitikėjimo ir kompetencijų, motyvacijos, drąsos, žinių ir įgūdžių, kurie didins jų socialinę integraciją, įsitraukimą į darbines ir socialines veiklas, o tai stiprins vietinės valdžios, prisidedančios prie projektų savo indėliu ir bendruomenių ryšius, skatins neaktyvių gyventojų įsidarbinimą ar savarankiškos veiklos pradžią.

Rokiškio miesto vietos veiklos grupė

Fotografija: Green ChameleonUnsplash

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angliškai „cookies“).