Duotas startas strategijos įgyvendinimui – 860 tūkstančių

Geros naujienos Rokiškio miestui ir Rokiškio miesto VVG nariams

Informuojame, kad vietos plėtros strategijos, kurias parengė miesto vietos veiklos grupės, jau yra įtrauktos į  Siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ vietos plėtros strategijų sąrašą. Nuoroda į atnaujintą vidaus reikalų ministro įsakymą –
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5be6dd3094b811e8b93ad15b34c9248c

Lyderiai savo Apskrityje

Lietuvoje yra įsteigtos 59 miestų vietos veiklos grupės. 2016 metų pirmajame etape buvo patvirtinta 21 miestų vietos plėtros strategija. 24 plėtros projektai pateko į rezervinį sąrašą.

Šių metų liepos 31 d. iš rezervinio sąrašo buvo atrinkta 16 projektų kurie artimiausiu metu pasirašys strategijų įgyvendinimo sutartis.
Rokiškio miesto vietos veiklos grupė atlikusi visus pataisymus pagal pateiktas LR vidaus reikalų ministerijos rekomendacijas sulaukė palankaus vyriausybės sprendimo ir vietos plėtros strategijos įgyvendinimui gaus 860 tūkstančių eurų, kuriuos turės panaudoti iki 2022 metų. Rokiškis pagal strategijos finansinę apimtį lyderiauja Panevėžio apskrityje.

Rokiškio miesto VVG VIETOS plėtros strategijos rengėjos

Joana Jazdauskaitė – Rokiškio miesto VVG valdybos pirmininkė
Nataša Aleksiejeva – Rokiškio raj. savivadybės administracijos direktorė
Nijolė Vailionytė
Toma Matuliauskienė

Kontaktinis asmuo:
Joana Jazdauskaitė – Rokiškio miesto VVG valdybos pirmininkė
rokiskio.m.vvg@gmail.comjoanajaz@gmail.com; (8-647) 73044

Valdybos pirmininkė – Joana Jazdauskaitė

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angliškai „cookies“).