Rokiškio VVG nario registracija

Tapdami asociacijos nariu, Jūs prisidedate ne tik prie asociacijos, bet ir Rokiškio miesto plėtros! Kuo didesnė asociacija, tuo didesnės jos galimybės siekti užsibrėžtų tikslų, todėl džiaugiamės Jūsų susidomėjimu ir kviečiame jungtis prie mūsų. Galybė – vienybėje !

Kaip tapti Rokiškio miesto vietos veiklos grupės nariu:

Rokiškio miesto VVG nariais gali tapti Rokiškio mieste registruoti ir (ar) veikiantys juridiniai asmenys jie turi pateikti:

  1. Prašymą Rokiškio miesto VVG pirmininkui priimti į Rokiškio miesto VVG narius;
  2. Juridinio asmens įgalioto valdymo organo sprendimą tapti Rokiškio miesto VVG nariu, kuriame nurodomas deleguotas asmuo;
  3. Dokumentą įrodantį, kad Juridinis asmuo metus iki prašymo pateikimo dienos yra įregistruotas ir vykdo veiklą.

Patvirtinus priėmimą Jums atsiunčiama sąskaita faktūra, kurioje nurodomi narystės mokesčiai:

  • stojamasis – 50 €;
  • nario kasmetinis – 30 €.

Naujo VVG nario registracijos forma

Organizacijos atstovo vardas, pavardė (būtina)

Organizacija (būtina)

Tel. numeris (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Papildoma informacija

1. Prisekite prašymo kopiją (būtina)

2. Prisekite įgalioto valdymo organo sprendimo kopiją (būtina)

3. Prisekite juridinio asmens pažymėjimo kopiją (būtina)

Rokiškio miesto vietos veiklos grupės nariai

Meniu