III tęstinis KVIETIMAS teikti projektinius pasiūlymus STABDOMAS 2020-08-10 17.00 val. surinkus vietos projektinius pasiūlymus nepanaudotam finansavimui pagal projektų grupes

folder_openAktualijos
Rokiškio miesto VVG visuotinio narių susirinkimo 2020-06-15 Nr. 8 sprendimu PRATĘSIA terminą teikti projektinius pasiūlymus pagal Rokiškio miesto vietos veiklos grupės parengtą Rokiškio miesto vietos plėtros strategiją.Paraiškos gali būti teikiamos iki bus sudarytas sąrašas nepanaudotam finansavimui, ne ilgiau nei iki…

Rokiškio miesto VVG metinė vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita 2019 m.

folder_openAktualijos
Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių 8 priedas PATVIRTINTA Rokiškio miesto vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo 2020 m. _____________ d. sprendimu Nr. ___ ROKIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (miesto VVG pavadinimas) ROKIŠKIO MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2014-2020 M.                             …

II Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus

folder_openAktualijos
II Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Rokiškio miesto VVG visuotinio narių susirinkimo 2020-06-15 Nr.8 sprendimu kviečiame teikti projektinius pasiūlymus pagal Rokiškio miesto vietos veiklos grupės parengtą Rokiškio miesto vietos plėtros strategiją.Paraiškos gali būti teikiamos iki:2020-03-16 d. 17.00 val.Adresu: Stoties g. 23,…

Atnaujinta Rokiškio miesto VVG vietos plėtros strategija

folder_openAktualijos
Rokiškio miesto pėtrai skiriama 860 tūkstančių Kviečiame Rokiškio miesto gyventojus susipažinti su atnaujinta Rokiškio miesto vietos plėtros strategija, kuriai įgyvendinti yra skirta 860 tūkstančių eurų. Galimi pareiškejai: visi Rokiškio mieste registruoti juridiniai asmenys (privačios įmonės, biudžetinės įstaigos, ne pelno siekiančios…

Duotas startas strategijos įgyvendinimui – 860 tūkstančių

folder_openAktualijos
Geros naujienos Rokiškio miestui ir Rokiškio miesto VVG nariams Informuojame, kad vietos plėtros strategijos, kurias parengė miesto vietos veiklos grupės, jau yra įtrauktos į  Siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties…
Meniu