Rokiškio miesto VVG metinė vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita 2019 m.

folder_openAktualijos
Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių 8 priedas PATVIRTINTA Rokiškio miesto vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo 2020 m. _____________ d. sprendimu Nr. ___ ROKIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (miesto VVG pavadinimas) ROKIŠKIO MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2014-2020 M.                             …

II Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus

folder_openAktualijos
II Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Rokiškio miesto VVG visuotinio narių susirinkimo  2020-01-13 Nr. 2 sprendimu kviečiame teikti projektinių pasiūlymų paraiškas pagal Rokiškio miesto vietos veiklos grupės parengtą Rokiškio miesto vietos plėtros strategiją. Iš viso skelbiame kvietimus 14-kai finansuojamų veiksmų.1. TIKSLAS EKONOMINIO AKTYVUMO…

Atnaujinta Rokiškio miesto VVG vietos plėtros strategija

folder_openAktualijos
Rokiškio miesto pėtrai skiriama 860 tūkstančių Kviečiame Rokiškio miesto gyventojus susipažinti su atnaujinta Rokiškio miesto vietos plėtros strategija, kuriai įgyvendinti yra skirta 860 tūkstančių eurų. Galimi pareiškejai: visi Rokiškio mieste registruoti juridiniai asmenys (privačios įmonės, biudžetinės įstaigos, ne pelno siekiančios…

Duotas startas strategijos įgyvendinimui – 860 tūkstančių

folder_openAktualijos
Geros naujienos Rokiškio miestui ir Rokiškio miesto VVG nariams Informuojame, kad vietos plėtros strategijos, kurias parengė miesto vietos veiklos grupės, jau yra įtrauktos į  Siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties…

Pokyčiai Rokiškio miesto vietos veiklos grupėje

folder_openAktualijos
Informuojame apie įvykusius pokyčius Rokiškio miesto vietos veiklos grupės valdymo organuose. 2018 m. birželio 20 d. pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime, asociacijos pirmininku yra išrinktas Irmantas Tarvydis. Iš valdybos ir valdybos pirmininko pareigų pasitraukė „Verslo Klubo” atstovas Audrius Dagys. 2018 m.…
Meniu