Miestiečių labui – vietos veiklos grupė

Ketvirtadienį, liepos 23 d., pasirašyta Rokiškio miesto vietos veiklos grupės steigimo sutartis bei patvirtinti įstatai. Išrinkta valdyba ir pirmininkas, kuriuo tapo Stasys Mekšėnas. Sutartį pasirašė net devyniolika steigėjų atstovaujančių savivaldybę, nevyriausybines organizacijas bei verslą. Vietos veiklos grupė – ne pelno siekianti, savanoriška organizacija, kurios pagrindiniai tikslai išvardinti įstatuose. Svarbiausi – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Rokiškio miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Rokiškio miesto teritorijoje. Taip pat skatinti ir palaikyti vietines Rokiškio miesto žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse. Ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos žmoniškiesiems, gamtiniams, kultūriniams ir kitiems materialiniams ir nematerialiniams ištekliams panaudoti Rokiškio miesto plėtrai. Inicijuoti jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų programų ir projektų rengimą miesto bendruomenėse. Iš viso sutartyje net dvylika punktų, kuriuose apibendrinti Rokiškio miesto vietos veiklos grupės tikslai. Linkime sėkmės ir lauksime pirmųjū darbų rokiškėnų labui.

Rokiškio Sirena

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angliškai „cookies“).