Rokiškio miesto pėtrai skiriama 860 tūkstančių

Kviečiame Rokiškio miesto gyventojus susipažinti su atnaujinta Rokiškio miesto vietos plėtros strategija, kuriai įgyvendinti yra skirta 860 tūkstančių eurų.
Galimi pareiškejai: visi Rokiškio mieste registruoti juridiniai asmenys (privačios įmonės, biudžetinės įstaigos, ne pelno siekiančios organizacijos, bendruomenės).
Pirmieji kvietimai teikti projektinius pasiūlymus bus organizuojami 2019 m. II – III ketvirtyje.

RMVVG patikslinta vietos plėtros strategija 2018-07-16

Daugiau infomacijos apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo etapus ir projektų teikimą:
Rokiškio miesto VVG valdybos pirmininkė/administratorė:
Joana Jazdauskaitė
rokiskio.m.vvg@gmail.com
+370 647 73044

Valdybos pirmininkė – Joana Jazdauskaitė

Meniu