Galybė – vienybėje!

Siekiant sukurti Rokiškio miesto plėtros strategiją svarbiausias prioritetas yra Rokiškio miesto bendruomenės įtraukimas į vietos plėtros strategijos rengimą

Rokiškio miesto VVG strategija

Siekiant sukurti Rokiškio miesto plėtros strategiją svarbiausias prioritetas yra Rokiškio miesto bendruomenės įtraukimas į vietos plėtros strategijos rengimą. Svarbu organizuoti visapusišką informacijos sklaidą apie Rokiškio miesto VVG veiklą ir formuoti teigiamą įvaizdį. Tam, kad veikla įgautų platesnį mąstą bus pasitelktos viešinimo priemonės, siekiant rasti kuo daugiau bendraminčių ir supažindinti žmones su Rokiškio miesto VVG veikla. Sukūrus Rokiškio miesto plėtros strategiją bus sprendžiamos kvalifikuotų specialistų trūkumo problemos, bei skatinama kurti naujas darbo vietas, apmokyti esamus ir naujus specialistus. Padidės Rokiškio miesto patrauklumo perspektyvos. Miestas taps didesniu traukos centru čia gyvenantiems žmonėms. Rokiškio miesto VVG siekia, kad iš strategijos įgyvendinimo būtų gauta kuo didesnė nauda Rokiškio miesto gyventojams ir organizacijoms.

Rokiškio miesto VVG valdybos nariai

RMVVG Pirmininkas:

Irmantas Tarvydis
El. p. adresas: rokiskio.m.vvg@gmail.com
Tel. nr.:+370 698 37411

Valdybos pirmininkė/administratorė:

Joana Jazdauskaitė
El. p. adresas: rokiskio.m.vvg@gmail.com
tel. nr.: +370 647 73044

Valdžios atstovai:

 • Rokiškio miesto seniūnas – Arūnas Krasauskas (8-696) 53055
 • Rokiškio rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos, Rokiškio kultūros centro, Renginių vaikams ir jaunimui organizatorė – Birutė Bagdonienė (8-610) 29473
 • Rokiškio rajono savivaldybės architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas – Raimondas Simanavičius (8-650) 22237

Verslo atstovai:

 • Kęstučio Vanago individuali įmonė – Kęstutis Vanagas (8-686) 37176
 • Uždaroji akcinė bendrovė „Alreta“ direktorė – Rita Šeškienė (8-685) 12337

Nevyriausybinių organizacijų atstovai:

 • Viešoji įstaiga Rokiškio jaunimo centras deleguota atstovė – Joana Jazdauskaitė (8-647) 73044
 • Rokiškio rajono sporto klubas “TORNADO” prezidentas – Genadijus Jasinevičius (8-606) 10358
 • Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras deleguota atstovė – Daiva Vilkickienė (8-647) 22962

Asociacijos Rokiškio miesto VVG nariai

1. Rokiškio rajono savivaldybė Arūnas Krasauskas
2. Bendruomenė „Velykalnis“ Stasys Mekšėnas
3. Rokiškio rajono tinklinio sporto klubas “Senas grafas” Algimantas Šablinskas
4. Rokiškio teatras Arūnas Skardžius
5. Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga “Apvalus stalas” Ina Strazdienė
6. EUROPEAN JUNIOR SUPER LEAGUE K-1. “KING OF UNDER 20” Violeta Jasinevičienė
7. Rokiškio rajono dailininkų klubas “Roda” Arūnas Augutis
8. Rokiškio moterų klubas Rimanta Burnickienė
9. Rokiškio rajono sporto klubas “TORNADO” Genadijus Jasinevičius
10. VšĮ “TK Rokiškis” Rolandas Mėlynis
11. Viešoji įstaiga „Saviugdos centras“ Ligitas Keraitis
12. Viešoji įstaiga Rokiškio jaunimo centras Joana Jazdauskaitė
13. Visuomeninė organizacija “Tyzenhauzų paveldas” Raimondas Sirgėdas
14. Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras Daiva Vilkickienė
15. Rokiškio krašto turizmo draugija Leonardas Šablinskas
16. Kęstučio Vanago individuali įmonė Kęstutis Vanagas
17. Rokiškio verslo klubas Irmantas Tarvydis
18. Uždaroji akcinė bendrovė „Alreta“ Rita Šeškienė
19. UAB „Intellmedia Solutions“ Žygimantas Jasiulionis
20. VŠĮ „Moto – Roki“ Romas Kišūnas
21. UAB “Gimtasis Rokiškis —–
22. VšĮ Rokiškio rajono ligoninė Raimundas Martinėlis
23. Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapija Vytautas Rakauskas

VVG valdymo organai:

 • Visuotinis narių susirinkimas

  Aukščiausias Rokiškio miesto VVG organas yra visuotinis narių susirinkimas, šaukiamas ne rečiau kaip du kartus per metus.

 • Valdyba

  Rokiškio miesto VVG valdyba yra 4 m. laikotarpiui renkamas kolegialus valdymo organas.

 • Pirmininkas

  Rokiškio miesto VVG pirmininką 4 metų kadencijai renka ir atšaukia Rokiškio miesto VVG visuotinis narių susirinkimas narių balsų dauguma.

Tapkite asociacijos nariu!

Rokiškio miesto VVG nariais gali tapti Rokiškio mieste gyvenantys ir (ar) veikiantys juridiniai asmenys

Meniu