Galybė – vienybėje!

Siekiant sukurti Rokiškio miesto plėtros strategiją svarbiausias prioritetas yra Rokiškio miesto bendruomenės įtraukimas į vietos plėtros strategijos rengimą

Rokiškio miesto VVG strategija

Siekiant sukurti Rokiškio miesto plėtros strategiją svarbiausias prioritetas yra Rokiškio miesto bendruomenės įtraukimas į vietos plėtros strategijos rengimą. Svarbu organizuoti visapusišką informacijos sklaidą apie Rokiškio miesto VVG veiklą ir formuoti teigiamą įvaizdį. Tam, kad veikla įgautų platesnį mąstą bus pasitelktos viešinimo priemonės, siekiant rasti kuo daugiau bendraminčių ir supažindinti žmones su Rokiškio miesto VVG veikla. Sukūrus Rokiškio miesto plėtros strategiją bus sprendžiamos kvalifikuotų specialistų trūkumo problemos, bei skatinama kurti naujas darbo vietas, apmokyti esamus ir naujus specialistus. Padidės Rokiškio miesto patrauklumo perspektyvos. Miestas taps didesniu traukos centru čia gyvenantiems žmonėms. Rokiškio miesto VVG siekia, kad iš strategijos įgyvendinimo būtų gauta kuo didesnė nauda Rokiškio miesto gyventojams ir organizacijoms.

Valdyba

RMVVG Pirmininkas:

Irmantas Tarvydis
El. p. adresas: rokiskio.m.vvg@gmail.com
Tel. nr.:+370 698 37411

Pakartotinio visuotinio narių susirinkimo 2019/11/07 Nr.6 sprendimu patvirtini šie valdybos nariai:

Valdybos pirmininkas:

Giedrius Rimkus – Asociacija “Rokiškio verslo klubas”

Rokiškio raj. savivaldybės atstovai:

 • Tadas Barauskas – Mero pavaduotojas
 • Gražina Švanienė – Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja
 • Dalia Janulienė – Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnė

Verslo atstovai:

 • Rita Šeškienė – UAB “Alreta”
 • Žygimantas Jasiulionis – UAB “Intellmedia Solutions”
 • Kęstutis Vanagas – Kęstučio Vanago individuali įmonė

Nevyriausybinių organizacijų atstovai:

 • Ingrida Trumpaitė – Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapija
 • Laurynas Mikšys – Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga “Apvalus stalas”
 • Giedrius Rimkus – Asociacija “Rokiškio verslo klubas”

Asociacijos nariai

1. Rokiškio rajono savivaldybė Tadas Barauskas, Gražina Švanienė, Dalia Janulienė
2. Bendruomenė „Velykalnis“ Stasys Mekšėnas
3. Rokiškio rajono tinklinio sporto klubas “Senas grafas” Algimantas Šablinskas
4. Rokiškio teatras Arūnas Skardžius
5. Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga “Apvalus stalas” Birutė Bagdonienė
6. Tradicinių amatų studija Violeta Jasinevičienė
7. Rokiškio rajono dailininkų klubas “Roda” Arūnas Augutis
8. Rokiškio moterų klubas Rimanta Burnickienė
9. Rokiškio rajono sporto klubas “TORNADO” Genadijus Jasinevičius
10. Viešoji įstaiga „Saviugdos centras“ Ligitas Keraitis
11. Viešoji įstaiga Rokiškio jaunimo centras Nijolė Gužienė
12. Visuomeninė organizacija “Tyzenhauzų paveldas” Raimondas Sirgėdas
13. Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras Daiva Vilkickienė
14. Rokiškio krašto turizmo draugija Leonardas Šablinskas
15. Kęstučio Vanago individuali įmonė Kęstutis Vanagas
16. Rokiškio verslo klubas Irmantas Tarvydis
17. Uždaroji akcinė bendrovė „Alreta“ Rita Šeškienė
18. UAB „Intellmedia Solutions“ Žygimantas Jasiulionis
19. VŠĮ „Moto – Roki“ Romas Kišūnas
20. UAB “Gimtasis Rokiškis Rasa Keliuotytė
21. VšĮ Rokiškio rajono ligoninė
22. Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapija Ingrida Trumpaitė

VVG valdymo organai:

 • Visuotinis narių susirinkimas

  Aukščiausias Rokiškio miesto VVG organas yra visuotinis narių susirinkimas, šaukiamas ne rečiau kaip du kartus per metus.

 • Valdyba

  Rokiškio miesto VVG valdyba yra 4 m. laikotarpiui renkamas kolegialus valdymo organas.

 • Pirmininkas

  Rokiškio miesto VVG pirmininką 4 metų kadencijai renka ir atšaukia Rokiškio miesto VVG visuotinis narių susirinkimas narių balsų dauguma.

Tapkite asociacijos nariu!

Rokiškio miesto VVG nariais gali tapti Rokiškio mieste gyvenantys ir (ar) veikiantys juridiniai asmenys

Meniu